มาหาคำตอบว่า MBTI ไทป์ไหนหาเงินเก่งสุด

Last updated on ธ.ค. 25, 2021

Posted on ธ.ค. 25, 2021

หลายคนอาจรู้จักชื่อของ ‘MBTI’ กันมาบ้างแล้ว หรือแบบวัดบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator ที่คุณอาจเคยได้ทำแบบทดสอบว่าตัวเองอยู่ไทป์ไหนจากทั้งหมด 16 personalities

ทว่าไทป์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการหารายได้ของคนเราจริงไหม?

ก่อนอื่นเราจะพาย้อนไปทำความเข้าใจกับ MBTI กันก่อน สำหรับทฤษฎีนี้มีบทสรุปคร่าวๆ ถึง 4 มิติหลักที่เป็นบุคลิกภาพของคนเรา ซึ่งอธิบายผ่านลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยที่มีความตรงข้ามกัน ที่สามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้จากเนื้อหาด้านล่าง


‘Extraversion’ vs ‘Introversion’

คนที่เป็นเป็น Extrovert จะได้รับพลังงานชีวิตผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ขณะที่ คนที่เป็น Introvert จะได้รับพลังงานผ่านการใช้เวลาอยู่กับตัวเองลำพัง

‘Sensing’ vs ‘Intuition’

Sensing หรือผู้ที่ใช้ประสาทสัมผัสเป็นหลัก จะชอบเรื่องของข้อมูลที่จับต้องได้และเป็นข้อเท็จจริงมากกว่า ตรงกันข้ามกับฝ่าย Intuition ที่จะชอบใช้สัญชาตญาณจะใช้จินตนาการของตัวเอง รวมถึงขยายรูปแบบวิธีการคิดเพื่อตีความข้อมูล

‘Thinking’ vs ‘Feeling’

Thinker หรือคนที่ชอบใช้ความคิด จะทำการตัดสินใจด้วยเหตุผลโดยมีตรรกะเป็นพื้นฐาน ส่วน Feeler หรือคนที่ชอบใช้ความรู้สึกเป็นหลัก จะทำการตัดสินใจด้วยความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจ และการใคร่ครวญถึงความต้องการของผู้อื่น

‘Judging’ vs ‘Perceiving’

กลุ่มคนที่มีลักษณะ Judging หรือชอบการตัดสินจะจัดการกับชีวิตตัวเองในรูปแบบที่มีโครงสร้างเป๊ะๆ ขณะที่คนที่มีลักษณะ Perceiving หรือคนที่ชอบใช้ความเข้าใจ มักจะมีความยืดหยุ่นและเป็นไปตามธรรมชาติ

จากข้อมูลตรงนี้ สามารถยกตัวอย่างเป็นไทป์ด้านบุคลิกภาพได้ เช่น คนที่มีความเป็น Extrovert มากกว่า , คนที่ชอบใช้เซนส์ (Sensing) มากกว่า และคนที่ชอบการคิด (Thinking) รวมถึงใช้การตัดสิน (Judging) มากกว่า อาจระบุได้ว่าเป็นคนไทป์ ESTJ


แล้วอุปนิสัยแบบไหนหรือไทป์ไหนที่มาพร้อมกับศักยภาพที่จะหารายได้ได้มากที่สุด?

หากมองจาก 4 มิติดังกล่าวของคนเราแล้ว ผู้ที่เป็น extrovert , sensor , thinker และ judger นั้นมีแน้วโน้มที่จะประสบความสำเร็จในด้านการเงินมากที่สุด

ยกตัวอย่างจากการที่ ‘extrovert’ มักจะเป็นผู้ที่หารายได้ได้สูงกว่า จากการที่พวกเขาพร้อมแชร์ความคิดหรือไอเดียบางอย่างอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยพลังล้นๆ พร้อมกับพวกเขาชอบที่จะอยู่ท่ามกลางสายตาของคนหมู่มาก นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ว่า ‘นักคิด’ หรือ thinker อาจหารายได้ได้มากกว่าคนไทป์อื่นเช่นกัน หากพวกเขาเข้าร่วมการเสวนาหรือโต้ตอบกันในประเด็นสำคัญบนเวทีเสวนาใหญ่ๆ และคนกลุ่มนี้มักจะทำการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลนำ มากกว่าใช้เรื่องของความรู้สึก


ทว่าการวิเคราะห์นี้จะตรงแค่ไหน อาจต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง


อ้างอิงข้อมูลจาก

trending trending sports recipe

Share on

Tags