Personal Test

Total Posts : 4 posts

Peopleship

แบบทดสอบบอกนิสัยที่แท้จริงของเรา ด้วย Big Five Personality Traits

Big Five Personality Traits จะทำให้เรา ‘รู้จักตัวตนที่แท้จริง’ ของตัวเอง เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการวิจัยจากนักจิตวิทยาที่พูดถึงพื้นฐานบุคลิกลักษณะเฉพาะของมนุษย์ โดยเน้นไปที่การศึกษาลักษณะนิสัย (Traits) เป็นหลัก

09 มี.ค. 24 1 min read
Peopleship

แบบทดสอบบอกนิสัยคนทำงาน รู้จัก DISC MODEL ตัวช่วยอ่านคนเป็น เข้าใจคนรอบข้าง

อ่านคนเป็น! เข้าใจคนรอบข้าง! รู้เขารู้เรา รบ 100 ครั้ง ชนะ 100 ครั้ง หลายคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างกับสิ่งที่เรียกว่า ‘DISC Model’ หนึ่งในโมเดลยอดฮิตที่อยากแนะนำให้ทุกคนเข้าใจจุดแข็ง และเข้าใจจุดอ่อนของตัวเอง รวมถึงการเข้าใจผู้อื่น หากเราเจอสถานการณ์ที

03 ก.พ. 24 1 min read
Creative Talk

มาหาคำตอบว่า MBTI ไทป์ไหนหาเงินเก่งสุด

หลายคนอาจรู้จักชื่อของ ‘MBTI’ กันมาบ้างแล้ว หรือแบบวัดบุคลิกภาพ Myers-Briggs Type Indicator ที่คุณอาจเคยได้ทำแบบทดสอบว่าตัวเองอยู่ไทป์ไหนจากทั้งหมด 16 personalities ทว่าไทป์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการหารายได้ของคนเราจริงไหม? ก่อนอื่นเราจะพาย้อนไปทำความเข้าใจกับ MBTI กันก่

25 ธ.ค. 21 1 min read