แบบทดสอบบอกนิสัยที่แท้จริงของเรา ด้วย Big Five Personality Traits

Big Five Personality Traits จะทำให้เรา ‘รู้จักตัวตนที่แท้จริง’ ของตัวเอง เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการวิจัยจากนักจิตวิทยาที่พูดถึงพื้นฐานบุคลิกลักษณะเฉพาะของมนุษย์ โดยเน้นไปที่การศึกษาลักษณะนิสัย (Traits) เป็นหลัก

Last updated on มี.ค. 15, 2024

Posted on มี.ค. 9, 2024

คุณสามารถตอบตัวเองได้ไหมว่า “ตัวตนที่แท้จริง” ของเราเป็นอย่างไร ?

เพราะมนุษย์เกิดมาต่างครอบครัว, ต่างสถานที่, ต่างพันธุกรรม สิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ “มนุษย์” เกิดความแตกต่างในการใช้ชีวิต

🤔 ทำไมบางคนถึงดูสดใส ร่าเริง พูดเก่งม๊าก
🤔 ทำไมบางคนไม่มีความมั่นใจ ชอบวิตกกังวลได้ทุกเรื่อง
🤔 ทำไมบางคนอ่อนโยน อยู่ใกล้แล้วใจฟู
🤔 ทำไมบางคนตรงต่อเวลา แต่พอสายนิดเดียวก็เครียดซะแล้ว!

🎯 Big Five Personality Traits จะทำให้เรา ‘รู้จักตัวตนที่แท้จริง’ ของตัวเอง
Big Five Personality Traits หรือ The 5-Factor Model of Personality หลายคนเรียกกันว่า ‘OCEAN’ เป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการวิจัยจากนักจิตวิทยาตั้งแต่ยุคสมัยเดิม มาจนถึงปัจจุบัน ที่พูดถึงพื้นฐานบุคลิกลักษณะเฉพาะของมนุษย์

ซึ่งทฤษฎีนี้พัฒนาขึ้นโดย คุณ Donald Winslow Fiske (โดนัลด์ วินสโลว์ ฟิสก์) ในปี 1949 โดยก่อนหน้าทฤษฎีนี้ถูกคิดค้นถึง 4,000 ข้อ และสุดท้ายก็ลดลงมาเหลือ 16 ข้อ แต่ก็ยังถือว่าซับซ้อนมากเกินไปอยู่ดี จนผ่านมาหลายยุคหลายสมัยก็มีผู้พัฒนาต่อยอดมากมาย และท้ายที่สุดก็ถึงคุณพอล คอสตา และ รอเบิร์ต แมคเคร (Paul Costa & Robert McCrae) โดยเน้นไปที่การศึกษาลักษณะนิสัย (Traits) เป็นหลัก จึงเกิดมาเป็น 5 ข้ออย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน ดังนี้

🟡 1. Openness (การเปิดรับประสบการณ์)

คือตัวแทนของ คนรักความท้าทาย ชอบจินตนาการ เป็นคนช่างฝัน คนที่มีความเปิดกว้างสูง ในที่นี้หมายถึงคนที่เล็งเห็นและมักคว้าโอกาส, ไม่ปิดกั้น, เปิดกว้างกับเรื่องใหม่ ๆ เสมอ มักจะมีความสนใจในหลากหลายด้าน ช่างสงสัยใคร่รู้เกี่ยวกับโลกและผู้คน เปิดรับสิ่งใหม่ และชอบทดลองเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ คนที่มีลักษณะนิสัยนี้มักจะเป็นคนรักการผจญภัยและมีความคิดสร้างสรรค์

😊 คนที่มี Openness ในระดับที่สูง 😊

 • เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ไม่ชอบอยู่ในกรอบ
 • เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ชอบเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ
 • มีเซนต์ด้านศิลปะ รับรู้ถึงความงดงาม

🥹 คนที่มี Openness ในระดับที่ต่ำ 🥹

 • ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่ชอบลองสิ่งใหม่
 • ไม่ค่อยมีจินตนาการ ชอบอยู่ในกรอบ
 • ไม่มีเซนต์ด้านศิลปะ หรือรับรู้ถึงความงดงาม

🟣 2. Conscientiousness การมีจิตสำนึก

คือตัวแทนของ การมีจิตสำนึกรับผิดชอบ เป็นคนมีสติ, มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี และพฤติกรรมที่มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย เป็นคนที่มีความพิถีพิถันสูง มักจะชอบวางแผนล่วงหน้า คิดถึงผลกระทบของพฤติกรรมตัวเองต่อผู้อื่นอยู่เสมอ และมักให้ความสำคัญในเรื่องเวลา

😊 คนที่มี Conscientiousness ในระดับที่สูง 😊

 • เป็นคนที่มักจะวางแผนล่วงหน้าอยู่เสมอ
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำสูง
 • มักจะใส่ใจรายละเอียด
 • ชอบตารางเวลาที่แน่นอน
 • มีความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง

🥹 คนที่มี Conscientiousness ในระดับที่ต่ำ 🥹

 • ไม่ชอบวางแผนล่วงหน้า
 • ไม่เน้นความสำเร็จ แต่ก็ทำเสร็จนะ
 • ไม่ค่อยมีจุดมุ่งหมายในชีวิต
 • ชอบผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ตรงต่อเวลา
 • ขาดความน่าเชื่อถือ

🔴 3. Extraversion การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

คือตัวแทนของ การชอบเข้าสังคม ชอบความตื่นเต้น, พูดเก่ง, กล้าแสดงออก และแสดงออกทางด้านอารมณ์เยอะเป็นพิเศษ คนที่มีบุคลิกแบบนี้มักจะร่าเริง, ชอบพูดคุย, พบปะผู้คน การอยู่กับคนอื่นช่วยให้พวกเขารู้สึกมีพลังและตื่นตัวอยู่เสมอ

😊 คนที่มี Extraversion ในระดับที่สูง 😊

 • ชอบเป็นจุดสนใจ
 • มักเป็นฝ่ายชวนคนอื่นคุยก่อน
 • ชอบพบปะคนใหม่ ๆ มีเพื่อนและคนรู้จักเยอะ
 • รู้สึกมีพลังเมื่อได้พูดคุยกับผู้อื่น
 • ชอบพูดก่อนคิด

🥹 คนที่มี Extraversion ในระดับที่ต่ำ 🥹

 • ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ
 • ไม่ค่อยกล้าเปิดบทสนทนาก่อน
 • รู้สึกหมดพลัง เมื่อต้องเข้าสังคม
 • ชอบอยู่คนเดียว เป็นการชาร์จพลัง
 • คิดไตร่ตรองก่อนพูดเสมอ

🟢 4. Agreeableness การเป็นมิตรต่อผู้อื่น

คือตัวแทนของ การเป็นมิตรต่อผู้อื่น มักจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ไว้วางใจได้ ชอบที่จะร่วมมือไปด้วยกัน เป็นสายตามไม่ใช่สายนำคนอื่น, เป็นผู้เสียสละ, มีความเมตตา, รักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา, กลมกลืนกับสังคมได้ดี และชอบช่วยเหลือสังคม

😊 คนที่มี Agreeableness ในระดับที่สูง 😊

 • ชอบให้อภัย และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • เป็นคนเห็นอกเห็นใจ และห่วงใยผู้อื่น
 • ชอบที่จะส่งเสริมความสุขของผู้อื่น
 • มักจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
 • ตรงไปตรงมา อ่อนน้อมถ่อมตน

🥹 คนที่มี Agreeableness ในระดับที่ต่ำ 🥹

 • เน้นผลประโยชน์ของตัวเองก่อนเสมอ
 • ไม่ค่อยแคร์ หรือ สนใจว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร
 • ไม่สนใจปัญหาของผู้อื่น
 • เป็นคนระแวดระวัง เป็นเหตุจากการไม่ไว้วางใจ
 • ไม่ค่อยเป็นมิตรกับใคร

🔵 5. Neuroticism การวิตกกังวลทางอารมณ์

คือตัวแทนของ มนุษย์เจ้าอารมณ์ เป็นคนที่มีภาวะความเครียดทางจิตใจ มักจะแสดงให้เห็นถึงความกังวล, ร้องไห้ง่าย เศร้าอยู่บ่อยครั้ง, เปราะบางง่าย, หงุดหงิดง่าย และไม่มั่นคงทางอารมณ์ คนที่มีความวิตกกังวลทางอารมณ์ มักจะรู้สึกอารมณ์ขึ้น ๆ ลง ๆ

😊 คนที่มี Neuroticism ในระดับที่สูง 😊

 • เครียดบ่อย เครียดเก่ง
 • เป็นคนที่วิตกกังวลในทุก ๆ เรื่อง
 • โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย
 • อารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อย
 • ปลงจากความเครียดได้ยาก

🥹 คนที่มี Neuroticism ในระดับที่ต่ำ 🥹

 • มีความมั่นคงทางอารมณ์
 • จัดการกับความเครียดได้ดี
 • ไม่ค่อยรู้สึกเศร้าหรือหดหู่
 • เป็นคนไม่ค่อยกังวล และผ่อนคลายได้เก่ง

🎯 หลายคนที่เคยได้ทำ DISC อาจสงสัยว่า เอ๊! แล้วสองเรื่องนี้ต่างกันอย่างไร ?
ต้องบอกก่อนว่า 2 เครื่องมือนี้หน้าที่ใช้ประเมินบุคลิกภาพ แต่มีจุดประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน

Big Five Personality Traits: จะมุ่งเน้นไปที่ลักษณะนิสัยพื้นฐาน 5 ประการ ที่เป็นรากฐานของบุคลิกภาพของเรา ซึ่งมาจากพันธุกรรม และสภาพแวดล้อม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับการที่เราอยากเข้าใจตัวเองมากขึ้น เรามีลักษณะนิสัยอย่างไร แล้วเราจะปรับปรุงแก้ไขนิสัยเหล่านั้นได้อย่างไร ซึ่งสามารถไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น ทั้งในชีวิตประจำวัน และการทำงาน

ส่วน DISC: จะมุ่งเน้นไปที่พฤติกรรมที่สังเกตได้ทันทีจากภายนอก ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และเน้นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของคนทำงาน โดยเฉพาะเรื่อง ‘การสื่อสาร’ ในการทำงานร่วมกันให้เกิดความง่ายในการคุยยิ่งขึ้น เกิดความเข้าอกเข้าใจคนแต่ละกลุ่มมากยิ่งขึ้น


🎯 ไปทำแบบทดสอบกัน!

แบบทดสอบที่ทุกคนจะได้ทำนั้น จะระบุ “Personality Trait Scores” ทั้ง 5 ว่าเรามีเปอร์เซนต์ไหนที่สูง และมีเปอร์เซนต์ไหนที่ต่ำ สำหรับใครที่สนใจอยากทดลองสนุก ๆ ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน สามารถทำได้เลยที่ลิงก์ด้านล่างนี้ แต่บอกไว้ก่อนว่า “ถ้าเกิดทดสอบฟรี” จะสามารถดูได้แค่เบื้องต้นเท่านั้น ไม่สามารถอ่านรีพอร์ตได้น๊า ถ้าอยากอ่านรีพอร์ตแบบจัดเต็มต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม

แบบทดสอบ Big Five Personality Traits

The Big Five Personality Test
Explore your personality with the highly respected Five Factor model (AKA the Big Five). You’ll see how you stack up on 5 major dimensions of personality: Openness, Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion, and Neuroticism. The Big Five model of personality is widely considered to be the most…

แปล เรียบเรียง: กิตติภพ ปานล้ำเลิศ

ที่มา

trending trending sports recipe

Share on

Tags