Life Hacks

Total Posts : 1 post

Psychology

ความสุขไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เมื่อนักวิทย์ค้นพบว่าความลับของความสุขอย่างหนึ่งคือการมี ‘ความคาดหวังต่ำ’

ไม่คาดหวัง ไม่ผิดหวัง คำกล่าวตั้งแต่โบราณที่ช่วยให้เราไม่ได้หวังสูงนัก แต่ความเป็นจริงแล้ว มันคือเคล็ดลับที่ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นด้วยวิธีการคิดแบบคนที่มีความคาดหวังต่ำ

04 ก.ค. 24 1 min read