Thinking

Total Posts : 1 post

Creative Talk Podcast

ฝึกจัดระเบียบความคิดด้วยสมุด 3 เล่ม

เพราะการจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นสิ่งสำคัญ เราจึงต้องฝึกจัดระเบียบความคิดให้เป็นลำดับขั้นตอน วันนี้ The Organice Podcast มีทริคดี ๆ ในการฝึกจัดระเบียบความคิดด้วยสมุด 3 เล่ม มาฝากกันค่ะ มีของสิ่งหนึ่งที่คุณอาจจะพิจารณาเลือกเป็นของฝากได้ดี

17 พ.ค. 19 1 min read